Dova

Dova ima posebno mjesto u Islamu. Jedan je od najboljih ibadeta. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha i čovjeka. Način je da se čovjek približi Uzvišenom Allahu. U ajetu stoji: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.

Licemjerstvo - Nifak

Allah Subhanahu wa te`ala je pomenuo rijec nifaaq (licemjerstvo) i rijeci sa istim korijenom 37 puta u razlicitim surama: Aali-`Imraan, Al-Has`r, At-Tauba, al-Ahzaab, al-Fath, al-Hadiid, al-Anfaal, al-Munaafiquun, an-Nisaa` i at-Tahriim.
Takve rijeci se mnogo puta ponavljaju , pokazujuci opasnost licemjerstva u drustvu i u slijedjenju Islama. Mi molimo Allaha s.w.t da nas ocisti i oslobodi od licemjerstva i da nam ukaze na opasnosti ove bolesti i da nam da lijek.
Uistinu, On je u stanju da to ucini.Postoje dvije vrste licemjerstva:

Ogovaranje - Gibet

”O vjernici, cuvajte se mnogih sumnji, jer su neke od njih grijeh, ne uhodite i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi neko od vas mogao jesti mrtvo meso svoga brata? Zar to nije odvratno? Bojte se Allaha, Allah zaista oprasta I milostiv je”! (el-Hudzurat, 12. ajet).

Kultura ishrane u Islamu

Svaki narod pripada odredjenoj kulturi i religiji koja je je ostavila trag u svim domenima zivota pa i u ishrani. Musliman nije ni jednog trenutka u svom zivotu prepusten da luta i istrazuje kako ce se ponasati u razlicitim situacijama. Bogata zapisana bastina, koja se naziva Hadis, je vjerno zabiljezena i sacuvana.

U zbirkama hadisa nalazimo i Poslanikovo, s.a.v.s., ponasanje prije i za vrijeme obavljanja radnji vezane za odrzavanje tijela u zivotu kojega mi ljudi nazivamo uzimanjem hrane, jelom.

Emanet i odgovornost

«Allah vam strogo naređuje da povjerene emanete izvršite prema onima kojima pripadaju»! (en-Nisa, 58. ajet). Došao je čovjek Poslaniku i pitao ga kad će nastupiti Kijametski dan, a Poslanik mu odgovori:»Kad se zanemari emanet, očekuj kijametski dan»! «A kako se zanemaruje emanet, Allahov poslaniče»? Poslanik odgovori:»Kad se važni poslovi počnu povjeravati nesposobnim i nepovjerljivim ljudima. Ljudima koji ih nisu u stanju izvršiti na zadovoljavajući način, tad očekuj kijametski dan»! (el-Bukhari).

Ključevi koji otvaraju vrata vjere, bogobojaznosti, sreće, dobra...

  1. Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.
  2. Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
  3. Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
  4. Ključ za spas je bogobojaznost.
  5. Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
  6. Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
  7. Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
  8. Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu,  koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
  9. Ključ z

Kako biti uspješan muž?

Budi čist i prijatno namirisan.

Kada smo zadnji put mi muškarci otišli da kupimo lijepo dizajniranu pidžamu?

Isto kako muž želi da mu žena lijepo izgleda za njega, ona također želi da se njen muž lijepo obuče za nju. Sjeti se da je Resulallah - salallahu `alejhi ve sellem - koristio misvak prije ulaska u svoj dom i da je uvijek volio najljepše mirise.
 
Upotrebljavaj najslađa imena za svoju suprugu.