Dan džamija

Dan džamija

U Islamskoj zajednici u BiH  7. maj se tradicionalno obilježava kao Dan džamija.
Toga dana 1993. godine srušena je čuvena Ferhadija džamija u Banja Luci. Taj dan se na osnovu odluke Rijaseta obilježava kao Dan džamija u BiH.

DŽAMIJA (MESDŽID) U KUR’ANU

“Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevbe, 18)

“Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!” (El-Džinn, 18)

“Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (El-Bekare, 114)

DŽAMIJA U HADISU (riječima Muahmmeda, s.a.v.s)

“Ko se kod svoje kuće očisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen  (u Džennetu)”.(Muslim)

 “Kad god neko ode u džamiju – jutrom ili naveče – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro i naveče.” (El-Buhari i Muslim)

 “Namaz obavljen zajednički (u džematu) je vredniji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta”. (El-Buhari i Muslim)

 “Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio!” ( El-Bejheki )

Image