Prvi mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Prvi mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Prvi mart za Bošnjake i sve one koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu, predstavlja Dan nezavisnosti, dan kada su građani BiH 1992. godine na referendumu odlučili o njenoj nezavisnosti. Tada je voljom većine građana, Bosna i Hercegovina postala nezavisna i suverena država. Odluku o nezavisnosti donijeli su građani, referendumom, nakon čega je Bosna i Hercegovina postala i međunarodno priznata. Prvog marta 1992., prije dvadesetijednu godinu, gotovo 64 odsto građana BiH potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje “da li ste za to da BiH bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda”. Referendum za nezavisnost BiH održan je na preporuku Arbitražne komsije međunarodne konferencije o Jugoslaviji.

Image