Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
”O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.” (Kur’an, Mudžadele, 9)

Hadis
Mudžemi b. Jahja veli da je Muhammed, a.s., rekao: ”Govorite istinu, i kada vidite (kad vam se čini) da je u njoj propast, pa zaista je u njoj spas. I klonite se laži, pa kada vidite (kad vam se čini) da je u laži spas, zaista je u njoj propast.”

Mudrost
U jednoj poslovici se kaže: “Svi čuju kad govoriš, prijatelj sluša šta kažeš, a najbolji prijatelj čuje ono i što nisi rekao.”