Islamska zajednica je prvi oblik organizovanja Bošnjaka u Berlinu. Osnovana je u septembru 1989. godine (od 1992. Islamski kulturni centar, a od 2004. Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu). Početkom 1990. godine Islamska zajednica dobiva sudsku registraciju “e.V.”. Džemat ima dobru saradnju sa turskim i arapskim džematima i drugim udruženjima. Godine 2000., Džemat je na svojevrstan način krunisao svoj dugogodišnji plodan i predan rad kupovinom vlastitih prostorija u samom centru Berlina. Od njegovog formiranja 1989. pa do 2004. godine, džemat je bio u iznajmljenim prostorijama. Od 2004. godine IKB-Berlin se nalazi u svom vlastitom prostoru – VAKUFU. Rad Centra se odvija kroz četiri segmenta: vjerski, kulturni, humanitarni i sportski, čijim radom rukovodi Predsjedništvo IKB-a. U prostorijama Vakufa rade i djeluju i druga udruženja Bošnjaka u Berlinu.


Dobrovoljni prilozi / Spenden