Pismo majke sinu

Sine moj! Ovo je pismo od tvoje sirote majke. Stid me je što pišem, nakon nesigurnosti i dugog čekanja uzela sam pero nekoliko puta, ali su mi suze smetale. Nekoliko su mi puta prestale suze, ali mi srce nije dopustilo. O, sine moj! Nakon dugo vremena vidim da si porastao, postao zreo i lijepo usklađuješ stvari. Imam jedno pravo, da barem pročitaš ovo pismo, a kasnije, ako želiš, pocijepaj ga kao što si učinio s mojim srcem.

Traži se

Ne zaboravi, uvijek se traži:

Više onih koji usavršavaju, a manje onih koji proturječe.
Više marljivih, a manje brbljivih.
Više onih koji govore da je moguće, a manje onih koji će reći da je nemoguće.
Više onih koji nadahnjuju, a manje onih koji "mlate praznu slamu".
Više onih koji ulaze u srž, a manje onih koji sjede po strani pametuju i gunđaju.
Više onih koji ukazuju na dobro, a manje onih koji ukazuju na loše.
Više onih koji će upaliti svijetlo, a manje onih koji će proklinjati mrak.

ZATO, BUDI OD ONIH KOJI SE TRAŽE VIŠE !

Tražio sam snagu . . .

Tražio sam snagu . . .
i Allah mi je dao poteškoće koje su me osnažile.

Tražio sam mudrost . . .
i Allah mi je dao probleme koje je trebalo riješiti.

Tražio sam bogatstvo . . .
i Allah mi je dao razum i tijelo da mogu raditi.

Tražio sam hrabrost . . .
i Allah mi je dao prepreke koje je trebalo svladati.

Tražio sam ljubav . . .
i Allah mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam usluge . . .

Vrijednost vremena

Želiš li spoznati vrijednost JEDNE GODINE  raspitaj se kod učenika koji je pao na prijemnom ispitu.

Želiš li spoznati vrijednost JEDNOG MJESECA raspitaj se kod majke koja je prerano rodila.

Želiš li spoznati vrijednost JEDNE SEDMICE raspitaj se kod urednika sedmičnog časopisa.

Želiš li spoznati vrijednost JEDNOG DANA raspitaj se kod radnika koji plaćom prehranjuje šestero svoje djece.

Želiš li spoznati vrijednost JEDNOG SATA raspitaj se kod zaljubljenog koji iščekuje susret.

15 razloga da se ne gubi vrijeme

  1. Vrijeme se ne može vratiti. Kada god prođe djelić vremena on se nikada više neće moći vratiti niti nadoknaditi. Imam Ibn Dževzi r.a. je kazao: "Čovjekovo disanje su njegovi koraci ka smrti!" Imam Šafi r.a. je volio reći: "Vrijeme je kao sablja! Pokori je mudro, prije nego te sasječe!" Ovim je htio reći da ukoliko čovjek ne iskoristi mudro vrijeme, vrijeme će ga proći i naći će se u velikim problemima.
  2. Kutije su zapečaćene. Učitelji često vrijeme porede sa kutijama: svaki sat je poput kutije koja se zapečati i stavi na policu.

Majko...

Starim, za moju majku sam još uvek mali. Sjedim, a kod nje sam još dijete. Jedino je ona zbog mene prolijevala suze, mlijeko i krv. Svi su me zaboravili, a ne i moja majka. Svi su me napustili, osim moje majke. Svijet se za mene promijenio, ali ne i majka. Allaha ti, majko, koliko si puta brisala suze sa obraza kada sam išao na put? Koliko si neprespavanih noći imala kada sam bio odsutan? Koliko si noći uz mene provela kada sam bio bolestan...?

Majko...

Plodovi imana

La ilahe illallah (nema niko pravo da bude obožavan, mimo Allaha dželle še'nuhu) - onaj, koji iskreno, sa srca, izgovori ove riječi, želeći time samo Allahovo dželle še'nuhu, lice, ući će u Džennet.

Plodovi LA ILAHE ILLALLAH!?