"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre.” (El-Bekare, 201)

Hadis
Prenosi se da je Poslanik, a.s., molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: ”Molim Te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno.”

Mudrost
Rekao je Hasan el-Basri: ”Onaj ko tri puta bude iskušan nekom nevoljom i svaki put je skrije (od ljudi) i nikada se nikome na nju ne požali, Uzvišeni Allah će ga obasuti Svojom milošću.”