Psihologija uspjeha

Psihologija uspjeha
 • Prvo probudi u bližnjem želju za djelovanjem. Ako to postigneš, cijeli će svijet biti uz tebe, ako ne – ostat ćeš sam.
 • Kako ćeš uvijek biti dobrodošao gost? Pokazujte iskreno zanimanje za bližnje.
 • Kako ostvariti dobar dojam kod ljudi? Smiješite se.
 • Ime – upamtite, da je čovjeku njegovo ime najslađa i najvažnija riječ na svijetu.
 • Kako ćete postati ugodan sagovornik? Budite dobar slušalac i navedite druge da govore o sebi.
 • Kako ćete probuditi zanimanje za sebe? Govorite najprije o onome što zanima vašeg sagovornika.
 • Kako ćete brzo steći naklonost drugih? Probudite u čovjeku osjećaj osobine važnosti, ali pazite da pri tome budete iskreni.
 • Dokazivanjem nećete ništa postići. Želite li iz rasprave izaći, nastojte je izbjeći.
 • Poslušajte mišljenje drugih, nikad ne recite čovjeku da nema pravo.
 • Priznajte glasno i bez oklijevanja da ste pogriješili.
 • Put do razumijevanja vodi preko srca. Pristupajte čovjeku kao prijatelj.
 • Tajna Sokratove mudrosti: Nastojte da na početku razgovora dobijete što više potvrdnih odgovora.
 • Kako potaknuti ljude na saradnju? Probudite u čovjeku osjećaj da je ideja njegova. Nastojte promatrati stvari očima drugih ljudi.
 • Riječi za kojima svi žudimo. Saosjećajte sa željama i mišljenjima drugih ljudi.
 • Imajte povjerenja u ljude. Pozivajte se na poštenje i plemenitosti ljudi.