IKB-Berlin čestita 01. mart, Dan nezavisnosti BiH

IKB-Berlin čestita 01. mart, Dan nezavisnosti BiH

U povodu 01. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu čestita ovaj značajan dan svima onima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu.

Prije dvadesettri godine, 01. marta 1992. godine, na Referendumu o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, većina građana Bosne i Hercegovine je na referendumsko pitanje ”Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?” odgovorilo potvrdno. Tom velikom odlukom, nastupa nova faza u državotvornosti Bosne i Hercegovine, što će za posljedicu imati 200.000 poginulih na putu odbrane Bosne i Hercegovine kao nezavisne države.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu, kao centar koji već dvadesetpet godine okuplja, udružuje i pomaže Bošnjake u Berlinu a i šire, svojom čestitkom se pridružuje svima koji ma gdje bili u svijetu a i u domovini ovaj dan obilježavaju sa velikom radošću.

Image