"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv’…” Ez-Zumer, 53.

Hadis
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije ramazana, osim ako se radi o čovjeku koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan.” Buharija i Muslim

Mudrost
”Allahu moj, Ti znaš da je od svih ljudi moja majka najmilostivija prema meni, a ja znam da si Ti milostiviji prema meni od moje majke. Moja majka meni ne želi propast i kaznu, pa kako da mi Ti želiš propast i kaznu, a Ti si od milostivih Najmilostiviji.”