Kur'anski ajet, hadis i mudrost o ramazanu

Kur'anski ajet, hadis i mudrost o ramazanu

Kur’anski ajet
”O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan o­nima prije vas, da bi ste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a o­nome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. O­nima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. Ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.” El-Bekara,183-184.

Hadis
Selman el-Farisi, r.a., prenosi da se zadnjeg dana mjeseca šabana Poslanik, a.s., obratio i rekao: “O ljudi, dolazi vam velik, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noć vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec čije dane je Allah učinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noćima je preporučeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu činjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit će nagrađen kao da je učinio farz u neko drugo vrijeme! A ko učini farz, bit će nagrađen kao da je učinio sedamdeset farzova kad nije ramazan! To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Također, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu povećava se vjernikova nafaka (opskrba). Ko pripremi postaču iftar, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj a da njemu ništa ne bude umanjeno.” Neki rekoše: “Allahov poslaniče, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaču!?” Poslanik. a.s., odgovori: “Allah daje tu nagradu onome ko da postaču da se iftari pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode ili mlijeka. To je mjesec čija je prva trećina Allahova milost. Njegova druga trećina donosi Allahov oprost a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (robu) u ovom mjesecu, Allah će oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu. U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam također neophodne. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara – to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost (činjenje istigfara). Ono što je neophodno je da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeđ sve dok ne uđe u Džennet.” (Prenose Ibn Huzejme u Sahihu, El-Bejheki, Ebu-š-Šejh i Ibn Hibban)

Mudrost
Prenosi se da je Hasan el-Basri, u ramazanu, prošao pored jedne grupe ljudi, koja se nečemu smijala. Zastao je kod njih, okrenuo im se rekao: „Allah, dželle šanuhu, učinio je ramazan poligonom za natjecanje, na kojem će se ljudi natjecati u pokornosti Njemu. Neki su to shvatili, pa su otišli ispred drugih i uspjeli, a drugi to nisu shvatili, pa su zaostali i izgubili.