Dova za moje roditelje

Dova za moje roditelje

Bože! Hamd i sukr pripada Tebi,

Salevat i selam na Tvog miljenika

Muhammeda alejhis-selam
Iskrenog roba i poslanika Tvoga
I na njegovu porodicu a potom
Selam i spas na pravovjerne

Blagoslovi, Allahu, roditelje moje
Podari im najljepše od milosti Svoje
Podari im vjeru, iskrenost u svemu
Budi im Pomagač u svakom trenu
Nadahni me znanjem obaveza prema njima
Poduči me lijepim ophođenjem prema svima
I daj mi da znanje sprovedem u djelo
Onako kako si Ti zadovoljan sa tim
Ispuni me ljubavlju prema njima
I podaj mi da im odan budem
Učini mi radošću poslušnost njima
Većom od sna pospanog i od pića žednom
Da želja njihova nad mojom bude
Zadovoljstvo iznad zadovoljstva moga
I da držim i malu njihovu dobrotu velikom
A svoju dobrotu malom, makar velika bila
Bože! Utišaj mi glas pred njima
I učini im prijatnim govor moj
Omekšaj mi srce nježnošću prema njima
I obrati me u iskrenog druga njihovog.
I na Dan stajanja, o Bože Vječni
Pohvali i nagradi ih za odgoj moj
Sačuvaj ih od propasti u bezdanu pustom
Kao što su oni mene u djetinjstvu čuvali
Oprosti mi Bože, sve grijehe moje
Ako sam im ikad zlo nanio od mene
Ili njihovo pravo zanemario
Učini da to uveća dobra djela njihova
Oprosti im ako su u odgoju mome
Zanemarili nešto ili zaboravili na to
Zivot su težak živjeli u siromaštvu
Ali su iskreni i odani prema Tebi bili
O, Ti, koji mijenjaš zla u mnoštvo dobrih djela
Ako su riječju pogriješili prema meni
Ili djelom neumjerenim sa mnom
Pravo zanemareno ili obaveza neispunjena
Halaljujem im to i molim Te oprosti i Ti
Pa otkloni od njih zlu posljedicu toga
Namjera im je, znam, najiskrenija bila
A Ti si čovjeka slabasnim stvorio
I ne uzmi im za grijeh taj hal prema meni
Bili su zaokupljeni podizanjem mene
Teškoćom napora u mome čuvanju
Ustezanje od usta sebi samih
Da bi osigurali i dali boljitak meni
Nikad ne mogu poreći njihovo pravo prema meni
Ispuniti svoje obaveze prema njima
Niti izvrsiti dužnost zaduženja njima
Pa makar živio i stotinama godina
Bože! Nemoj me smjestiti na Dan suda
Medju ljude koji ne poštuju roditelje svoje
U Danu kada će svakoj duši biti nadoknađeno
Nepravde neće biti samo zaslugom učinjeno
Roditelje moje među odabranim stavi
I daj mi da se u namazima njih sjetim
U svakom vremenu i u noćima za njih molim
I svakome sahatu dana moga
Bože! Oprosti im uz moju dovu za oprost
Oprosti im mojom odanošću prema Tebi
Budi zadovoljan sa njima
I učini milošću Tvojom da dosegnu
Prebivalište Džennetu’l-firdevsa
Ako oprost Tvoj dosegne prvo do njih
Učini ih posrednicima za mene
A ako oprost Tvoj prvo dosegne mene
Učini me zagovornikom za oprost njihov
Da budemo sakupljeni u milosti Tvojoj
U Džennetu – kući darežljivosti Tvoje
Sa Resulullahom i odabranima
Na mjestu oprosta Tvoga i milosti Tvoje
Jer Ti si Vlasnik tog obilja trajnog
O Najmilosniji od milosnih

Birahmetike ja Erhamerrahimin

Ve sallelahu ala Muhammedin ve ala

Alihi ve sahbihi edžmein

Ve ahiru deavana enil hamdu liLlahi

Rabil alemin.