Teatarski komad pod nazivom „Ono što ne vidiš“ u prostorijama IKB-a

Teatarski komad pod nazivom „Ono što ne vidiš“ u prostorijama IKB-a

U petak, 19. aprila, u prostorijama IKB-a izveden je teatarski komad pod nazivom „Ono što ne vidiš“, podržan od strane Evangelističke crkve, Tursko-njemačkog centra u Berlinu i Interkulturalnog teatarskog centra u Berlinu. Komad je dosad uspješno izveden u sedam berlinskih škola i berlinskoj Šehitlik-džamiji.

Prevazilaženjem postojećih predrasuda, proširivanjem ličnih vidika te uzajamnom komunikacijom putem medija, teatar biva na poseban način doživljen i oživljen.

Nakon teatra uslijedila je diskusija upravo o postojećim društveno-političkim odnosima života u urbanim višeslojnim sociološkim okvirima. Prije svega, omladina koja raste i živi u Berlinu susreće se sa vidovima postojeće latento prisutne diskriminacije drugog i drugačijeg. Komunikacijom, dijalogom te upoznavanjem nepoznatog, postiže se eliminacija negativnih suživotnih fenomena – bile u poruke ovog kulturnog druženja u prostorijama našeg Centra.

Image