Kaderska dova IKB-a 2022.

Kaderska dova IKB-a 2022.

KADERSKA DOVA – očitovanje vjere
Allahu moj, evo me pred vratima Tvog kudreta, moleć’ Tvoga rahmeta i tražeć’ Tvog magfireta! U ovoj noći, koja je bolja od hiljadu…koja je dulja od tisuću…koja je dublja od tisuću mora!

Allahu moj, evo me stojim na obali mora Tvoje prve, Tvoje zadnje, Tvoje vječne riječi, koja bijaše na početku, u pečini Hira: Čitaj i uči! Slušaj i hvali! Gledaj i piši! Pokloni se i reci: ”Allah je moj Gospodar, Koji me stvori od ugruška! Koji mi darova um da spoznam istinu! Koji mi darova oči da vidim pravdu! Koji mi darova uši da čujem dobro! Koji mi darova nos da mirišem lijepo! Koji mi darova jezik da izgovoram glasno: ‘Lā ilāhe illallāh Muhammedun resūlullāh’…”

Allahu moj, Evo me padam Ti na sedždu, U ovoj mubarek noći, moleć’ Te da mi udahneš Tvoga duha u moju dušu! Da mi usadiš Tvoga govora u moje grudi! Da mi udjeliš Tvoje milosti u moje ruke! Da mi daruješ Tvoga kudreta u moje noge! Da mi upišeš u Tvoju knjigu moja dobra djela! Da mi izbrišeš iz Tvoje knjige moj grijeh! Da mi daruješ Tvoju vjeru u moje misli! Da mi pokloniš Tvoju zaštitu od prokletog šejtana! Da me povedeš do Tvoga nūra što sja u pečini Hira! Da me spojiš s Tvojim nūrom što obasjava nebesa i zemlju! Da me približiš Tvojim melekima što me ove noći sve do zore gledaju! Što sve do zore čekaju da čuju zavjet moje vjere! Što sve do zore zapisuju šta se krije u mojoj duši: Tvoje ime ili ime tāgūta? Tvoja istina ili šejtonova laž? Tvoje svjetlo iz pečine Hira ili šejtanov mrak iz vječnog pakla? Tvoja riječ od koje se kamen raspada ili moje srce koje može biti tvrđe od kamena?

Allahu moj, svjedočim Ti mojom dušom, koja nosi Tvoje ime! Svjedočim Ti mojim jezikom, koji govori Tvoju istinu! Svjedočim Ti Tvojim duhom što ga Ti udahnu u moju dušu! Svjedočim Ti mojim srcem, koje nije od kamena! Svjedočim Ti da u mojoj duši nema ništa i niko osim Tebe! Nisam ni ‘ārif ni ‘ālim! Ja sam većeras vāqif, koji ne želi posrednika do Tebe! Ništa, ni spoznaja (m’arifah) ni znanje (‘ilm), već samo nūr-i-vaqfah (stav od svjetlosti) iz pečine Hira može da izbriše ime tāgūta! Ništa, ni spoznaja (m’arifah) ni znanje (‘ilm), već samo nūr-i-vaqfah iz pečine Hira može da porazi cijelu šejtanovu laž! Ništa, ni spoznaja (m’arifah) ni znanje (‘ilm), već samo nūr-i-vaqfah iz pečine Hira može da rastjera tamu oko svijeta! Ništa, ni spoznaja (m’arifah) ni znanje (‘ilm), već samo nūr-i-vaqfah može da omekša srce, koje je tvrđe od kamena!

Allahu moj, strah kojeg imam pred Tobom draži mi je od nade koju čekam od Tebe! Jer, da nije mog straha, ne bi bilo ni moje nade! Moj strah je dokaz da postoji moja nada u Tvoju beskrajnu milost! Jer, Ti si ‘afuvvun, onaj koji prašta! Jer, Ti voliš ‘afv, oprost! Oprosti mom ummetu! Oprosti mom narodu! Oprosti mojoj familiji! Oprosti mojoj rodbini! Oprosti mojim komšijama! Oprosti svim ljudima dobre volje! Oprosti, Milostivi, meni nejakom da Ti u ovoj mubarek noći iznesem sve što imam na umu, ali jedno me najviše muči, a to je da moj narod u ovoj lijepoj Bosni ne izgubi Tvoj rizaluk i Tvoju milost!

Milostivi Allahu, omili mom narodu tevhīd Tvog imena! Omili mom narodu da čita i uči u Tvoje ime!

Sveznajući Allahu, pouči moj narod onome što ne zna! Pouči moj narod da zna nači svoju nafaku!

Svemogući Allahu, osnaži moj narod mudršću i hrabrošću! Osnaži moj narod da se odbrani od genocida!

Plemeniti Allahu, oplemeni moj narod dobrotom i ljepotom! Oplemeni moj narod ljubavlju i slogom!

Samilosni Allahu, blagoslovi moju zemlju mirom i sigurnošću! Blagoslovi zrak, vodu i hranu u mojoj Bosni! Svemilosni Allahu, molim Te hurmetom ove mubarek noći da u mom narodu bolesni nađe svoj lijek, gladni svoj hljeb, obespravljeni svoje pravo, obishiženi svoju hižu, protjerani put povratka, posvađani riječ pomirenja, otuđeni put do otrežnjenja, nezbrinuti svoj smiraj, siromašni svoju opskrbu, tužni svoju radost, uplakani svoju utjehu, a ostavljeni svog brata i prijatelja!

Milostivi Allahu, Ti si Sam Sebi propisao milost kao najuzvišenije svojstvo Tvoje bîti!

Molim Te, oprosti moj grijeh ne po mojoj zasluzi, već po Tvojoj neizmjernoj milosti! Amin!