Sportski dan Mekteba 2023.

Sportski dan Mekteba 2023.

U subotu, 11. marta 2023. godine, nakon pauze pune tri godine zbog pandemije, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je za polaznike Mekteba organizovao Sportski dan Mekteba, što spada u redovne vannastavne aktivnosti vjerske pouke. U saradnji sa Forumom žena IKB-a i Mekteba, priređen je trosatni sportski događaj u sjeverozapadnom dijelu Berlina, na Spandau, u natkrivenoj sportskoj sali sa umjetnom travom. Susretu su mogli prisustvovati, pa čak i učestvovati i roditelji, budući da smo za ovaj program iznajmili tri sportska terena. Tako su dječaci igrali fudbal, dok su ostali imali mogućnost igranja odbojke ili zanimanja drugim igrama koje su bile pripremljene specjalno za ovaj susret.

Zahvaljujemo se rukovodstvu Foruma žena IKB-a na uspješnoj saradnji, pripremi i realizaciji Sportskog dana Mekteba. Takođe se zahvaljujemo svim roditeljima naših polaznika koji su bili aktivni u realizaciji igara. Zahvalnost iskazujemo muallimima koji su uz ostale nosioci ovog projekta.