Uz Allahovu pomoć

Uz Allahovu pomoć

Uz Allahovu pomoć:

 • hoću da moja duša zasvjetli najsjajnijim sjajem, kad stanem pred moga Stvoritelja Allaha dž.š.;
 • hoću da trajno i smjelo, do smrti, slijedim ideju dobra;
 • hoću da budem dobar roditeljima, braći, sestrama, bližnjim i dobrim ljudima;
 • hoću da gospodarim svojim strastima, osjećajima i mislima;
 • hoću da prvo mislim, a tek onda govorim;
 • hoću da odlično učim i da u školi i na studijama budem među najboljim;
 • hoću da vrijedno radim, da budem koristan ljudskom rodu;
 • hoću da sva moja djela budu dobra;
 • hoću da budem moralan, krepostan i uzoran;
 • hoću da budem karakteran;
 • hoću da moj glas bude blag, da nikad ne bude srdžbe u mom srcu;
 • hoću da ne budem ohol i sebičan;
 • hoću da budem plemenito hrabar i postojan;
 • hoću da moj život bude duhom i djelom velik, častan i čestit;
 • hoću da budem istinski mu’min, da Islam bude smisao mog života i postojanja, da u Islamu, 

   u dubokoj vjeri u dragog Boga, poživim čitav svoj život i da konačno u Islamu napustim ovaj svijet.