Preporuka roditeljima

Preporuka roditeljima
 • Objasnite djetetu što od njega očekujete.
 • Jasnim glasom dajte djetetu do znanja što je neprihvatljivo.
 • Takav glas pokazuje da se ne radi o igri.
 • NE, znači odmah prestati s određenim ponašanjem.
 • Štedite NE za velike stvari !
 • Budite dosljedni ! NE uvijek mora ostati NE za nepoželjno ponašanje.
  Ako niste dosljedni ne očekujte da to bude vaše dijete.
 • Dajte djetetu realistične izbore i posljedice. Prijetnje nisu realistične ako ih roditelj ne može održati.
 • Nagovorite djecu na kooperativnost. Ako dijete shvati koje ponašanje zadovoljava roditelje, ono to ponašanje ponavlja jer voli ugoditi roditeljima.
 • Umjesto da kažnjavate ono što nećete, nagradite ono što hoćete.
 • Komunicirajte s djetetom. Djeca vrlo brzo nauče da su roditelji ljudi s kojima mogu razgovarati ili ljudi koje treba izbjegavati, lagati im ili poricati stavove ili osjećaje, jer oni zapravo i ne slušaju.
 • Budite modeli za poželjno ponašanje. Roditelji su inače primarni modeli za djecu. Kad su to roditeljske akcije skladno njegovim riječima, djeca uče poželjno ponašanje kroz gledanje, slušanje i imitiranje roditelja.