Predavanje dr. Hajrudina Balića na temu "Sunnet u životu Bošnjaka"

Predavanje dr. Hajrudina Balića na temu "Sunnet u životu Bošnjaka"

U nedjelju, 28. aprila, nakon zajedničkog klanjanja podne-namaza, u mesdžidu IKB-a džematlijama se  obratio dr. Hajrudin Balić sa prigodnim vazom na temu “Sunnet u životu Bošnjaka”. Dr. Balić je ukazao na autohtonost Bošnjaka na prostorima Balkana, navodeći primjere naših predaka, dobrih Bošnjana, koji nikada nisu bili ni pravoslavci ni katolici već narod koji je svojevoljno prihvatio Islam kao vjeru i sistem življenja. U tom smislu je Sunnet Muhammeda, a.s., u životu Bošnjaka vrlo bitan faktor za uređenje njihovih duhovnih i materijalnih segmenata življenja.

Image

Image