Predavanja nakon podne-namaza: Halal u Islamu i odgoj djece

Predavanja nakon podne-namaza: Halal u Islamu i odgoj djece

U nedjelju, 16. decembra 2018. godine, u mesdžidu IKB-a se nakon podne-namaza prisutnim obratio Valdet Peštalić, inače naš gost koji u prostorijama IKB-a vodi seminar za mlade te uz nekoliko bitnih poruka skrenuo pažnju na halal u Islamu. Valdet Peštalić je inače konsultant s dugogodišnjim iskustvom u oblasti organizacionog i institucionalnog menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima i nenasilne komunikacije. Uposlenik je Agencije za Halal kvalitetu IZ-a u Bosni i Hercegovini.

Nakon ikindije-namaza, prisutnim džematlijkama se obratila Medina Mulalić Mehmedović, takođe naš gost na ovom seminaru, a tema koju je obradila i podijelila sa ženskim dijelom džemata je nosila naziv “Odgoj djece i trud oko govora na maternjem jeziku”.