Posjeta IKB-u: Mreža bh studenata i akademika u Njemačkoj (NBSAD e.V.)

Posjeta IKB-u: Mreža bh studenata i akademika u Njemačkoj (NBSAD e.V.)

U subotu, 16. aprila 2016. godine, u prostorijama IKB-a u prisustvu ambasadora BiH u Njemačkoj, gospodina Željka Janjetovića, te gospođe Hajre Delić, savjetnika Ambasade, upriličeno je druženje i predstavljanje rada mreže bosanskohercegovačkih studenata i intelektualaca koji rade i djeluju u Njemačkoj – NBSAD e.V.

Ispred Mreže, skupu se obratio Ahmed Spahić, koji je predstavio način rada umreženih studenata i svršenika studija. Intencija je prije svega dati platformu našim mladim ljudima da kroz razne forme ličnih interesa stupe u kontakt te se međusobno podrže u postizanju osobnih ciljeva u karijeri. Mreža je usmjerena kako na studente tako i na akademike, svršenike studija i osobe sa preduzetničkim angažmanom i iskustvom. Svakakao da je rad usmjeren i na BiH te i studente iz domovine, kojim se daje podrška pri upisu ovdašnjih njemačkih fakulteta te animiranje na povratak i zasnivanje rada u BiH. Isto tako se ciljano podržava napredak poduzetništva ciljanim marketinškim elementima komunikacije i afirmacije bh brendova i plasiranja istih na tržištu EU.

Mreža je dostupna na svim društvenim mrežama sa velikim brojem članova, te se rad kontinuirano poboljšava i unaprjeđuje. Ambasador naše zemlje je podržao i pohvalio ovu inicijatvu mladih ljudi, sugerišući, kako BiH širom svijeta u mnogim zemljama uglavnom ima prijatelje, te je isto ogroman potencijal za napredak društva u samoj domovini, upravo načinom umrežavanja i spremnosti prije svega mladih ljudi na povezivanje sa vršnjacima i istomišljenicima iz BiH te time stvarajući pozitivne vrijednosti svakojako. Prisutni su s pažnjom slušali izlaganja i izrazili svoju spremnost na podršku ove inicijative.

Image