Mevlud u povodu 12. rebiu-l-evvela 1441./2019.

Mevlud u povodu 12. rebiu-l-evvela 1441./2019.

U nedjelju, 10. novembra 2019. godine, grupa polaznika Mekteba i predstavnici hora IKB-a su povodom 12. rebiu-l-evvela 1441./2019. godine izveli prigodan vjerski program i ukazali na vrijeme neposredno pred rođenje posljednjeg Allahovog poslanika, a.s., kao i na period njegovog poslanstva.

Dirljiv hvalospjev i opis trenutka rastanka Poslanika, a.s., sa svojom majkom kada ostaje sam, kao i momenat odlučivanja ko će ga preuzeti nakon smrti djeda mu Abdu-l-Muttaliba, izazvali su suze u očima kod prisutnih. Dokaz je to ljubavi prema našem Poslaniku, a.s., koji je čovječanstvu ukazao na put civilizacije kakvu poznajemo danas.

Program je obilovao salavatima na Muhammeda, a.s., shodno hadisu u kojem Poslanik, a.s., kaže: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata, izbriše deset grijeha i uzdigne ga za deset stepenova.”