Prepreke na putu ka sreći

U čovjekovom životu postoji staza koja ga vodi do vječne propasti i nesreće, ali isto tako postoji i staza koja ga vodi do istinske i vječne sreće, a čovjeku je dato pravo da sam odluči kojim će putem krenuti. Samo istinski sretnici odabiru stazu koja vodi do vječne sreće, koja je ponekad trnovita i puna iskušenja, ali i prepreka koje treba otkloniti kako bi se došlo do cilja – duševnog smiraja na dunjaluku i Allahovog zadovoljstva na ahiretu. Neke od tih prepreka su:

Zavist

Ne sramoti islam

Ne sramoti islam! Dosta mu je, prestani sa tim!
Ne sramoti ga svojim lošim ponašanjem,
svojom nemarnošću,
svojom neodgovornošću,
svojim slabim učenjem,
svojim lošim izgledom,
svojom nečistoćom,
svojom lošom komunikacijom sa ljudima,
svojom uobraženošću i ohološću!
Ne sramoti ga
kao otac, kao muž, kao brat, kao sin,
kao unuk, kao svekar, kao punac,
kao majka, kao sestra, kao snaha, kao unuka
kao musliman, kao muslimanka!
Ne sramoti ga, jer sramotiš sebe!
Pet najvažnijih životnih spoznaja nikada ne zaboravi:

Možeš li zaista reći da si musliman

Vjeruješ u Allaha, ali ne slijediš njegove naredbe;
Kažeš da voliš Poslanika, sallalahu alejhi wesellem, ali ne slijediš njegov sunnet;
Čitaš Kur’an-i-kerim, ali ne praktikuješ ono što piše u njemu;
Uživaš u Allahovim, subhanehu we te'ala, blagodatima, ali mu se ne zahvaljuješ;
Priznaješ da ti je šejtan neprijatelj, ali se ne boriš protiv njega;
Želiš ući u Džennet, ali ništa ne radiš za to;
Ne želiš u Džehennem, ali ne radiš ništa da ga izbjegneš;
Znaš da ćemo svi jednog dana umrijeti, ali se ne pripremaš za smrt;

Savjeti-nasihati vjernicima

  1. Ako te kakva nevolja pogodi nipošto ne reci: "Da sam uradio to i to, bilo bi to i to", nego reci "Kadderellahu ve ma šae feale!" (Allah je odredio i ono što je htio uradio), jer riječi "Da sam..." otvaraju šejtanu vrata djelovanja na čovjeka" (Muslim)
  2. Mirno prihvataj iskušenja u svom životu, jer dunjaluk je kuća iskušenja i Allahovo je pravo da stavlja na iskušenja Svoje robove da vidi da li će insan biti strpljiv na toj Allahovoj odredbi i da ga time očisti od grijeha i da ga podigne na visoke deredže u džennetu. "Velika nagrada ide uz veliku nedaću.

Kako i s kim se družiti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao: “Čovjek je u vjeri svoga druga. Zato neka svako od vas pogleda s kim se druži.”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jos rekao: “Nemoj se družiti osim sa vjernikom, i neka tvoju hranu ne jede niko osim bogobojazni.” Neko od ispravnih prethodnika je rekao: “Uzimajte braću! U tome vam je oružje i na dunjaluku i na ahiretu. Zar niste čuli za vapaj stanovnika Vatre: