Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti! Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate; da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.” (El-Bekare, 185)

Hadis
Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ”Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi.”

Mudrost
Kaže Hišam b. Hassan: ”Čuo sam Hasana el-Basrija kako se kune Allahom i govori: ‘Niko dirhem nije uzvisio a da ga Allah nije ponizio’…”