Činimo puno istigfar

Činimo puno istigfar

Estagfirullah, dvije riječi donose svako dobro.
Estagfirullah – Oprosti mi Allahu
Postoje riječi zbog kojih kiša pada, odlazi siromaštvo, i … i … i …
Hasanu Basriji dolazi čovjek i tuži se da kiša nije dugo pala, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe! (Govori: Estagfirullah)
Dolazi mu drugi i tuži se neimaštinu, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, Hasan mu reče:
Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu četvrti i tuži se da zemlja ništa ne rađa, Hasan mu reče:
Traži oprosta za grijehe!
Prisutni u čudu rekoše: “Kako si ti Hasane čudan!
Zar svakome ko ti se na nešto potuži samo kažeš:  “Traži oprosta za grijehe”!
 Hasan im reče: “Zar nikada niste čitali ajete: “… i (Nuh je) govorio:
„Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;
On će vam kišu obilnu slati
i pomoći će vas imanjima i sinovima,
i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12)

• Ako želite biti srećni i zadovoljni, recite: Estagfirullah “Oprosti Allahu”, jer Allah kaže:  “… od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite…” (Hud, 3)

• Ako želite da se sačuvate od nesreća i katastrofa, recite: Estagfirullah  “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže: Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve doke neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 3)

• Ako želite da oprost za grijehe, uvećanje dobrih djela i povećanje ugleda, recite: Estagfirullah  “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže: “… i recite: ’Oprosti’ – oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!” (El-Bekara, 58)

A ti, koga ophrvaše brige, tuga i nedaće, reci: Estagfirullah  “Oprosti Allahu”, pa će istigfar odagnati oblake tuge i od tebe otkloniti svaku brigu!”
Istigfar (traženje oprosta za grijehe) je lijek djelotvorana lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, pa i za razne bolesti.
Zato nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da u svim prilikama izgovaramo: “Estagfirullah”.
Govorio je:“O ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte mu se. I ja oprost u svakom danu zatražim i po 100 puta”
Riječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellam.: “Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!” (Muslim)