Žena je …

Žena je …

Žena je voljena nana, blaga majka, čedna supruga, milostiva sestra, osjetljiva kćerka, umiljata unuka…

Kada je Allah, s.v.t., stvorio Adema, a.s., on je predstavljao prvog čovjeka u postojanju i Allah ga je nastanio u Džennetu. Međutim, uprkos svemu što je postojalo u Džennetu, osjetio je samoću. Dok je Adem spavao, Allah, subhanehu ve te’ala, stvorio je od njegovog rebra Havu. Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao? Zašto nju Allah nije stvorio dok je Adem bio budan?

Kaže se da kada muškarac osjeća bol, istovremeno osjeća i mržnju, za razliku od žene koja kada osjeća bol njeno emotivno stanje i ljubav jačaju. Da je Hava stvorena od Adema, a.s., u trenutku dok je bio budan, osjetio bi bol dok je izlazila iz njegovog rebra te bi je zamrzio. Međutim, stvorena je dok je spavao kako ne bi osjetio bol i kako mu ne bi omrzla. Ali kada žena rađa, ona biva budna, smrt gleda u oči, ali njena ljubav i emocije se rađaju zajedno sa djetetom koje joj je uzrokovalo taj bol. Štoviše, ona za svoje dijete žrtvuje svoj život.

Hava je stvorena od krivoga rebra. To je rebro koje se nalazi ispred srca. A zašto? Zato što ga je Allah stvorio da čuva srce od vanjskih udaraca. o je uloga Have – da čuva srce, zbog čega je stvorena, od dijela sa kojim će sarađivati i imati međusobni bliski odnos.

Adem je stvoren od ilovače, zemlje, prašine, zbog toga on obrađuje i radi sa zemljom. On je zemljoradnik, građevinar, kovač, tesar … Međutim, žena ima odnos emotivne saradnje sa srcem. Zbog toga ona je voljena nana, blaga majka, čedna supruga, milostiva sestra, osjetljiva kćerka, umiljata unuka.

Savremena medicina potvrđuje da kada ne bi postojalo ovog rebra, da bi i najmanji vanjski udarac u grudni koš u predjelu srca uzrokovao krvarenje. Tako da je Allah stvaranjem ovog krivog rebra ispred srca zaštitio srce upravo time što ga je stvorio krivim. Također, da ovo rebro nije krivo, bilo bi slabo da štiti srce i od najmanjih udaraca koji bi mogli uzrokovati krvarenje srca, a istovremeno i smrt. Stoga se Hava može ponositi time što je stvorena od krivog rebra, a na Ademu je da ne pokušava ispraviti ovo krivo rebro, jer je ono, kao što Allahov poslanik Muhammed, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, kaže: ”…ako ga pokušaš ispraviti, slomit će se.” Pod iskrivljenošću ovog rebra misli se na žensko emotivno stanje koje sigurno prevladava ljubav muškarca. Ona je stvorena ovakvom, ona je ovakva lijepa, a ti imaš potrebu za njom. Njena ljepota je u njenim emocijama, i nemoj se izigravati sa njenim osjećajima.

A ti Hava, a ti ženo, nemoj se osjećati nelagodno zbog toga što si opisana na taj način, to je upotpunjeno dodjelom ti viška osjećaja i emocija koje su potrebne cijelom čovječanstvu. Nemoj tugovati, jer ti si vrijedna i dostojna. Ti predstavljaš cijelo društvo, jer si pola zajednice koja gradi drugu polovicu.