Zanimljivo ograničenje mozga

Zanimljivo ograničenje mozga

Da ljudski mozak nije savršen i da je u stanju da pravi greške sigurno vam je već poznato. Moguće je, recimo, pogrešno nešto percepirati – možda vam se već desilo da vam se učini da nešto čujete (recimo, učinilo vam se da je neko nešto rekao ili da vas je pozvao) ili vidite, a onda shvatite da ste pogrešili. Dokle mogu da idu ovakve greške u percepciji? Jedno istraživanje pokazalo je da mozak može da bude prevaren u toj meri da veštačke dijelove tijela percepira kao sopstvene. Eksperiment je izgledao ovako: dobrovoljni učesnici zamoljeni su da desnu ruku sakriju ispod stola, tako da je ne vide, a na sto je ispred njih bila stavljena gumena ruka, tako da izgleda kao deo njihovog tela. Četkom za bojenje naizmjenično su dodirivane prava i veštačka ruka, dok je mozak dobrovoljca sniman uz pomoć magnetne rezonance.

Nakon izvijesnog vremena (11 minuta, da budemo precizniji), učesnici u istraživanju počeli su da osjećaju gumenu ruku kao sopstvenu. To se pokazalo na praćenju mozga – aktivnost mozga se pojačavala kada bi bila dodirnuta veštačka ruka.

Nakon još nekog vremena, dobrovoljci su zamoljeni da pokažu u pravcu svoje desne ruke. Većina je pokazala gumenu ruku. Zvuči uvrnuto, zar ne? U čemu je trik?

Naučnici su otkrili da mozak ima i premotornu koru, koja dobija svest o sopstvenom tijelu preko tri čula – vida, dodira i percepcije mjesta. Ukoliko postoji nedoslijednost u informacijama, mozak će verovati čulu vida.

Osim što zvuči zanimljivo kao podatak, ovo istraživanje moglo bi da se pokaže kao korisno kad se radi o liječenju nekih mentalnih poremećaja: recimo, prilikom šizofrenije dolazi do lažne percepcije sopstvenog tijela, a ovo istraživanje pokazuje mehanizam po kome dolazi do te lažne percepcije i daje neke ideje kako bi percepcija kod šizofreničara mogla postati ispravna.