"> "> "> ">

U svakoj nedaci vidio po tri dobra

U svakoj nedaci vidio po tri dobra

Prenosi se da je Omer radijallahu anhu rekao:” Nije me zadesilo nikakvo iskusenje i musibet a da u njemu nisam pronasao tri koristi ili tri dobra: prvo dobro je u tome sto to nije iskusenje u vjeri, jer je iskusenje u vjeri najteze; drugo dobro je u tome sto to nije najvece iskusenje i nedaca, i trece dobro jeste svijest da Allah, s.v.t., vjernike obilato nagradjuje za svaku nedacu na dunjaluku”, pa je proucio kur’anski ajet: ” Njih ceka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!” (El-Bekare, 157.)