Trgovina sa Allahom, dž.š.

Trgovina sa Allahom, dž.š.

Prenosi se da je u kući Alije, r.a., bilo pet članova: Alija, Fatima, Hasan, Husejn i njihov sluga el-Haris. Jedne noći prespavaše gladni, pa kada osvanuše h. Fatima dade Aliji, r.a., svoj ogrtač da ga proda i da im za to kupi hrane. Alija, r.a., ga proda za šest dirhema. I tako vraćajući se kući susretne jednu skupinu ljudi koji su bili iznureni i gladni. On im dade onih šest dirhema, mada su i njemu i njegovoj porodici bili prijeko potrebni. Samo što ih napusti susrete ga neki čovjek koji je vodio devu. Nazvavši mu selam upita ga: „Hoćeš li kupiti od mene ovu devu, Alija?“ – Kupio bih, ali kada bih imao novca, odgovori Alija, r.a. – Platićeš kad budeš imao, reče čovjek. – A koliko košta? – Stotinu dirhema, reče čovjek. alija, r.a., rristade na ponudu i povede sa sobom devu. U putu ga srete drugi čovjek i upita ga je li deva na prodaju. Alija odgovori potvrdno, a čovjek mu dade 160 dirhema za devu. Alija, r.a., nastavi put kući, kad izbi ponovo čovjek koji mu je prodao devu i upita ga: „Gdje je deva, Alija?“ – Prodao sam je, reče Alija. – Onda mi daj moj novac, reče čovjek. Alija, r.a., mu dade njegov novac a kod njega ostade 60 dirhema. Požuri kući, a kada dođe razastre dirheme pred hazreti Fatimu i ispriča joj događaj koji mu se desio, govoreći: „Trgovao sam sa Allahom pa mi je za svaki dirhem dao deset dirhema, za šest dirhema sam dobio šezdeset. Nećemo jesti od ovog imetka sve dok slučaj ne iznesemo Allahovome Poslaniku, a.s., reče hazreti Fatima. I odoše njih dvoje Poslaniku, a.s., i ispričaše mu događaj. Nasmiješi se Poslanik, a.s., i reče: „Raduj se Alija, trgovao si sa Allahom pa ti je On dao da profitiraš. Prodavač je bio Džibril, kupac Mikail a deva je Fatimina jahalica u džennetu.“

Image