Tražio sam snagu . . .

Tražio sam snagu . . .

Tražio sam snagu . . .
i Allah mi je dao poteškoće koje su me osnažile.

Tražio sam mudrost . . .
i Allah mi je dao probleme koje je trebalo riješiti.

Tražio sam bogatstvo . . .
i Allah mi je dao razum i tijelo da mogu raditi.

Tražio sam hrabrost . . .
i Allah mi je dao prepreke koje je trebalo svladati.

Tražio sam ljubav . . .
i Allah mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam usluge . . .
i Allah mi je dao prilike. “Nisam dobio ništa od onog što sam tražio…, ali dobio sam sve što mi je trebalo.”

Zato, živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati.