Traži se

Traži se

Ne zaboravi, uvijek se traži:

Više onih koji usavršavaju, a manje onih koji proturječe.
Više marljivih, a manje brbljivih.
Više onih koji govore da je moguće, a manje onih koji će reći da je nemoguće.
Više onih koji nadahnjuju, a manje onih koji “mlate praznu slamu”.
Više onih koji ulaze u srž, a manje onih koji sjede po strani pametuju i gunđaju.
Više onih koji ukazuju na dobro, a manje onih koji ukazuju na loše.
Više onih koji će upaliti svijetlo, a manje onih koji će proklinjati mrak.

ZATO, BUDI OD ONIH KOJI SE TRAŽE VIŠE !