Svome sinu kao testament

Svome sinu kao testament

Ako možeš da vidiš uništeno djelo svoga života i bez riječi da ga ponovo gradiš.

Ako bez uzdaha i bez protesta podneseš gubitak onoga što si dugo čekao.

Ako možeš da budeš zaljubljen, ali ne i lud od ljubavi.

Ako možeš da budeš jak, a da ipak ostaneš nježan.

Da ne mrziš one koji tebe mrze, a da se ipak braniš i da se boriš.

Ako možeš da slušaš kako tvoje riječi izvrću nevaljalci da razdraže glupake i da čuješ kako luda usta o tebi lažu, a da sam ne kažeš nijednu laž.

Ako možeš da sačuvaš dostojanstvo u slavi.

Ako možeš da budeš jednostavan, iako si savjetodavac vladara.

Ako možeš da voliš svoje prijatelje kao braću, a da ti nijedan ne bude sve.

Ako znaš da razmišljaš, da posmatraš i upoznaješ, a da nikada ne postaneš skeptik ili rušilac.

Ako znaš da sanjariš, a da ti san ne bude gospodar.

Da misliš, a da ne budeš samo maštalo.

Ako možeš da budeš čvrst, ali nikada divlji.

Ako možeš da si hrabar, a nikad neobazriv.

Ako možeš da budeš dobar, ako možeš da budeš pametan,a da nisi čistunac ni sitničar.

Ako možeš da zadobiješ pobjedu poslije poraza i da te dvije varke podjednako primaš.

Ako možeš da sačuvaš hrabrost i glavu kad je svi ostali gube.

Tada će kraljevi, sreća i pobjeda, biti zauvijek tvoji poslušni robovi, a ono što više vrijedi nego svi kraljevi i sve slave –

Bit ćes čovjek, sine moj!