Šta bi ti odgovorio da te upita Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: “Šta ti voliš, Allahov robe?“

Šta bi ti odgovorio da te upita Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: “Šta ti voliš, Allahov robe?“

Sjedio je Allahov poslanik, a.s., sa ashabima, r.a., te ih je upitao započinjući sa Ebu Bekrom: „Šta ti voliš od dunjaluka, Ebu Bekre?“ Ebu Bekr odgovori: „Od dunjaluka volim tri stvari: sjedenje sa tobom, gledanje u tebe i trošenje imetka na tebe.“ „A ti Omere?“ Omer reče: „Volim tri stvari: naređivanje dobra pa makar i tajno, zabranjivanje zla makar i javno, i govorenje istine pa makar bila gorka.“ „A ti Osmane?“ Osman reče: “Volim tri stvari: hranjenje siromašnih, širenje selama i klanjanje noću dok ljudi spavaju.“ „A ti Alija?“ Alija reče: „I ja volim tri stvari: gosta počastiti, ljeti postiti i neprijatelju kada napadne žestoko se suprostaviti.“ Zatim je upitao Ebu Zerra El-Gifarija: „A ti, Ebu Zerre, šta ti voliš od dunjaluka?“ Ebu Zerr reče: „Od dunjaluka volim tri stvari: glad, bolest i smrt.“ Allahov poslanik, a.s, reče: „A zašto?“ Ebu Zerr reče: „Volim glad jer mi omekša srce, volim bolest jer mi olakša grijehe, i volim smrt zbog susreta sa mojim Gospodarom.“ Poslanik, a.s., reče: „A ja volim od dunjaluka tri stvari: miris, moje žene i radost mojih očiju je u namazu.“ Onda je sišao melek Džibril, nazvao im selam i rekao: „A ja od vašeg dunjaluka volim sljedeće tri stvari: dostavljanje objave, izvršavanje emaneta i ljubav prema siromasima.“ Zatim se uzdigao ka Nebu i ponovo sišao te im reče: „Allah vas selami i kaže: ‘Ja volim od vašeg dunjaluka tri stvari: jezik koji zikr čini, bogobojazno srce i tijelo strpljivo na nedaćama’…“

Image