Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike.” (En-Nisa, 140)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ”Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.” (Muslim)

Mudrost
Od Hasan el-Basrija se prenose sljedeće riječi: ”O sine Ademov, pazi na svoju vjeru, pazi na svoju vjeru! Tvoja vjera je tvoje meso i tvoja krv. Ako ti vjera bude zdrava, zdravi će biti i tvoje meso i tvoja krv, a ko bude drugačije, pa Allahu se utječemo od toga! Slijedi Vatra koja se nikada neće ugasiti i rane koje nikada neće zacijeliti i patnja koja nikada neće prestati i duša koja nikada neće izdahnuti.”