Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. Milostivog, Samilosnog. Vladara Dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put. Na Put onih kojima si milost Svoju darovao. A ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!  (El-Fatiha, 1-7)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.”

Mudrost
Od mudrog Hasan el-Basrija se prenose sljedeće riječi: ”O sine Ademov, lakše ti je ostaviti i zaobići grijeh nego se pokajati za njega nakon što ga učiniš. Jesi li ti siguran da se nakon što učiniš neki od velikih grijeha vrata pokajanja neće zatvoriti, i da tako nećeš u bezizlaznu situaciju zapasti?!”