Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!” (Saff, 2-3)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem’ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti, a ne želiš da to ljudi saznaju.” (Muslim)

Mudrost
Ebu Seid el-Kattan pripovijeda da je čuo Hasana el-Basrija kako kaže: ”Činite istigfar u vašim kućama, za vašim soframa, na putevima, pijacama, na vašim sijelima i na svakom mjestu bez obzira gdje se nalazili, jer vi uistinu ne znate u kojem vremenu će biti spušten bereket – blagoslov.”