"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.” (Al-Imran, 193.)

Hadis
“Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla tebi je sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.” (Tirmizi)

Mudrost
”Ko se s tobom bude natjecao u tvojoj vjeri (islamu) i ti se u tome natječi s njim, a ko se s tobom bude natjecao u dunjaluku, ti mu dunjaluk baci u njegova prsa.” (Ebu Hamid el-Gazali, Ihja ‘ulumid-din, 3/207.)