"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti” (El-Mumtehine, 4.)

Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Najbolji je dinar onaj kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.” (Muslim)

Mudrost
”Među ljudima ćeš uvijek biti cijenjen i poštovan sve dok ne budeš pokazivao interesovanje za onim što oni posjeduju (od stvari dunjaluka). Ukoliko tako postupiš, gledat će te s podozrenjem, prezirat će tvoj govor i zamrzit će te.” (Ebu Nu’ajm, Hiljetul-evlija, 1/397.)