Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Čitaj sa imenom Gospodara tvoga Koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, Gospodar tvoj je najplemenitiji. Koji poučava peru. Poučava čovjeka onome što on ne zna”. El-‘Alek, 1-5.

Hadis
Bilježe Ebu Davud i Tirmizi u hadisu koji je hasen od Ebu Derda’, r.a., da je rekao: ”Čuo sam Poslanika, a.s., da je rekao: ‘Ko bude išao putem traženja znanja, Allah će ga uputiti na jedan od džennetskih puteva. I doista meleki svojim krilima natkriljuju učenika koji traži znanje, i doista za učenjaka traže oprosta oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, pa čak i ribe u vodi. A prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao i prednost punog mjeseca nad ostalim zvjezdama. I doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili iza sebe ni dinara ni dirhema, već su ostavili znanje, pa ko ga uzme, uzeo je obilnu sreću’…”

Mudrost
Alija, r.a., je rekao: ”Znanje je bolje od imetka: znanje tebe čuva, a ti čuvaš imetak. Znanje je sudija, a bogatstvu se sudi. Umrli su oni koji su gomilali bogatstvo, a ostali su oni koji su sakupljali znanje, oni su nestali, ali sjećanje na njih živi u srcima ljudi.” (Edebu-d-dunja ved-din, 48.)