"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!” (El-Furkan, 74.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ”Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha, dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu, on i ja ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!”

Mudrost
”Vjernik je na dunjaluku poput zatočenika i on se trudi da sa sebe skine okove. On ni od čega nije siguran sve dok ne susretne svoga Uzvišenog Gospodara koji kao da mu govori: ‘O sine Ademov, ti raniš i kasniš s namjerom da stekneš što više (imetka), a trebao bi se više samim sobom pozabaviti jer nikada ništa vrednije nećeš steći od samoga sebe’…”