"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri. Učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. Učini me od onih kojima ćes džennetske blagodati dati.” (Es-Sua’ra, 83-85)

Hadis
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

Mudrost
Halef b. Havšeb prenosi da je Hasan el-Basri u vezi riječi Uzvišenog Allaha “Čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan”, rekao sljedeće: “Na umu su mu samo nevolje, a zaboravlja Allahove blagodati.”