"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv.” (El-Hašr, 10)

Hadis
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ”Pogledajte u one koji su niži a ne u one koji su viši od vas. To je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.”

Mudrost
Opisujući sinove (zaljubljenike) dunjaluka, Hasan el-Basri je rekao: ”Tako mi Allaha, neki od njih (zaljubljenika u ovaj svijet) su u pogledu dunjaluka postali toliko profesionalni da će na svome noktu prevrnuti srebrenjak i odmah ti reći koliko je težak. Međutim, u isto vrijeme, taj isti čovjek ni namaz ne zna obaviti.”