Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od Njega, a vi čujete.” (El-Enfal, 20)

Hadis
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ”Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!” (Muslim)

Mudrost
Prenosi se da su Ibrahima b. Edhema, r.a., pitali o Allahovim riječima ”Molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe” te kažu: ”Mi molimo, ali nam se dova ne uslišava.” Na to je Ibrahim b. Edhem rekao:
”Zamrla su vaša srca od deset stvari:
– spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu,
– čitate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenim uputama,
– tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,
– govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put,
– tvrdite da volite Džennet, ali ne činite djela koja vode u njega,
– tvrdite da strahujete od vatre džehennemske, ali ne odustajete od grijeha,
– tvrdite da je smrt istina, ali se ne pripremate za nju,
– zabavili ste se nedostacima drugih, a svoje ne ispitujete,
– jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,
– ukopajete vaše umrle, ali iz tog ne uzimate pouku.”