Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite, a o onom drugom brigu ne vodite.” (Kijameh, 20-21)

Hadis
Sjedio je Allahov Poslanik, a.s., sa ashabima, r.a., te ih je upitao započinjući sa Ebu Bekrom: ”Šta voliš od dunjaluka, Ebu Bekre?” On odgovori: ”Od dunjaluka volim tri stvari: sjedenje sa tobom, gledanje u tebe i trošenje imetka na tebe.”
”A ti, Omere”? Omer reče: ”Volim tri stvari: naređivanje dobra pa makar i tajno, zabranjivanje zla makar i javno i govor istine pa makar bio gorak.”
”A ti, Osmane?” Osman reče: ”Volim tri stvari: hranjenje siromašnih, širenje selama i klanjanje noću dok ljudi spavaju.”
”A ti, Alija?” On reče: ”I ja volim tri stvari: gosta počastiti, ljeti postiti i neprijatelja sabljom udariti.”
Zatim je upitao Ebu Zerra El-Gafarija, rekavši: ”A ti, Ebu Zerre, šta ti voliš od dunjaluka?” Ebu Zerr reče: ”Od dunjaluka volim tri stvari: glad, bolest i smrt.”
Allahov Poslanik, a.s., reče: ”A zašto, Ebu Zerre?” Ebu Zerr reče: ”Volim glad jer mi omekša srce, volim bolest jer mi olakša grijehe i volim smrt zbog susreta sa mojim Gospodarom.”
Poslanik, a.s., reče: ”A ja volim od dunjaluka tri stvari: miris, moje žene i radost mojih očiju je u namazu.”
Onda je sišao melek Džibril, nazvao im selam i rekao: ”A ja od vašeg dunjaluka volim sljedeće tri stvari: dostavljanje Objave, izvršavanje emaneta i ljubav prema siromasima.”
Zatim se uzdigao ka Nebu, ponovo sišao i rekao: ”Allah vas selami i kaže: ‘Ja volim od vašeg dunjaluka tri stvari: jezik koji zikr čini, bogobojazno srce i tijelo strpljivo na nedaćama’…”

Mudrost
Omer b. Abdul-Aziz jedne prilike o smrti je rekao: ”Zaista se stanovnici kabura u svojim grobovima kaju zbog onoga što su propustili od dobrih djela dok su bili živi, i zaista stanovnici dunjaluka čekaju smrt i nemilice upropaštavaju ono zbog čega se umrli kaju. Niti se mrtvi mogu vratiti na dunjaluk da nadoknade ono što su propustili, niti živi uzimaju pouku od onih koji su kabure nastanili iako ih ista sudbina čeka.”