Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.”
(El-Bekare, 45 i 46)

Hadis
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov vjerovjesnik, Muhammed, a.s., rekao:
”Namaz je glavni stub vjere, a u njemu ima deset pohvalnih svojstava:
– namaz uljepšava lice,
– namaz osvjetljava srce,
– namaz je odmor za tijelo,
– namaz je drug u kaburu,
– u namazu se milost spušta,
– namaz je ključ neba,
– namaz će biti težak na mizanu,
– namazom se postiže zadovoljstvo Stvoritelja,
– namazom se zaslužuje Džennet,
– namaz je zastor od Džehennema.”

Mudrost
Pitali su nekog mudrog i pametnog ćovjeka: ”Da li čovjek nakon što se pokaje može znati da li mu je tevba primljena ili odbijena?”
Mudrac odgovori: ”Neću o tome prosuđivati, međutim, postoje neki znakovi:
– da vidi vlastitu podložnost grijehu i griješenju,
– da osjeti odsustvo zadovoljstva, a prisustvo tuge u svome srcu,
– da se pridruži ljudima koji čine dobra djela, a da izbjegava loše društvo,
– da dunjalučku malu stvar smatra golemom, a da mnogo urađenih djela za ahiret smatra malim i nedovoljnim,
– da mu srce bude zauzeto onim za što je preuzeo odgovornost pred Allahom, a da nije preokupiran onim što je Allah zagarantirao Svojim vjernim pokornicima,
– da čuva jezik od nepristojna govora i
– da stalno razmišlja, brine se i kaje.”