Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”I tako ćemo Mi kazniti one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu biće, uistinu, bolnija i vječnija.” (Taha, 127)

Hadis
Prenosi Sevban, r.a., da je Allahov poslanik, Muhammed, a.s., rekao:
”Allah mi je sastavio Zemlju, pa sam vidio njen Istok i Zapad, i moj ummet će dospjeti tamo dokle je dopro moj pogled. Date su mi dvije riznice: bijela i crvena. Molio sam svoga Gospodara da ne uništi moj ummet glađu i da moj ummet ne uništi neprijateljem koji će ih poniziti. Gospodar mi je rekao: ‘O Muhammede, Ja sam dao odredbu i ona se ne može promijeniti. Odredio sam da tvoj ummet neće biti uništen glađu i da neću dozvoliti da vama ovladaju vaši neprijatelji, pa makar se oni udružili sa raznih strana svijeta, sve dok jedni druge ne budu uništavali i zlo činili’… ” (Muslim)

Mudrost
Abdullah b. Malik je upitao Fudajla kako da se izađe iz postojećeg teškog stanja, a on mu odgovori: ”Kaži ti meni, da li onome ko je pokoran Allahu može naškoditi bilo čiji grijeh?” Ovaj odgovori: ”Ne!” Fudajl ponovo upita: ”Onaj ko griješi prema Allahu, da li njemu koristi nečija pokornost?” ”Ne”, odgovori on. Fudajl potom reče: ”E to ti je izlaz iz teškog stanja!”