Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek’ tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći! I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine.” (Hud, 113-116)

Hadis
Allahov poslanik, Muhammed, a.s., je rekao: ”Rekao mi je melek Džebrail: ‘Muhammede! Živi kako hoćeš – najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš – ipak ti se valja s njim rastati. Radi šta hoćeš – to ćete, doista, dočekati (na Sudnjem danu)’…”

Mudrost
Ispuniš li srce samo žalom za ”jučer” o onome ”sutra” briga ako ti ne prestaje; vremena, vjeruj, imati više nećeš zahvaliti za ”danas”, za ono što ti Allah sada daje.