Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.” (El-Fusilet, 46)

Hadis
Allahov poslanik, a.s., je rekao: “Ne odbijaj, Allah će tebe odbiti. Udijeli onoliko koliko si u stanju.” (Buhari)

Mudrost
Bio jednom jedan mladić koji je dugo vremena proveo na studijima na Zapadu. Kada se vratio, tražio je od svojih roditelja da mu nađu vjerskog alima ili nekog stručnjaka koji bi mu mogao odgovoriti na tri pitanja. Konačno, roditelji su mu uspjeli naći jednog alima.
Mladić: Tko si ti? Možeš li odgovoriti na moja pitanja?
Učenjak: Ja sam jedan od Božijih robova i uz Njegovu pomoć, ja ću moći odgovoriti na tvoja pitanja.
Mladić: Jesi li siguran? Mnogi profesori i stručnjaci nisu bili u stanju odgovoriti na moja pitanja.
Učenjak: Ja ću dati sve od sebe. Uz Božiju pomoć.
Mladić reče: Imam tri pitanja: 1. Da li Bog postoji? Ako postoji pokaži mi njegov oblik! 2. Šta je sudbina? 3. Ako je šejtan od vatre, zašto će na kraju biti bačen u džehennem koji je također stvoren od vatre? To mu sigurno neće naškoditi nimalo, pošto su oba stvoreni od vatre. Da li je Bog mislio na to?
Iznenada učenjak snažno ošamari mladića. Mladić osjeti bol: Zašto ste se naljutili na mene?
Učenjak: Nisam ljut. Šamar je odgovor na tvoje pitanje.
Mladić: Ne razumijem.
Učenjak: Kako se osjećaš nakon što sam te ošamario?
Mladić: Naravno, osjećam bol.
Učenjak: Da li onda vjeruješ da bol postoji?
Mladic: Da.
Učenjak: Pokaži mi oblik bola!
Mladič: Ne mogu!
Učenjak: To je moj odgovor na prvo pitanje. Svi mi osjećamo prisustvo Boga iako ne vidimo Njegov oblik.
Da li si sinoć sanjao da ću te ošamariti?
Mladić: Ne.
Učenjak: Da li si ikad pomislio da ćeš od mene dobiti šamar?
Mladić: Ne.
Učenjak: To je sudbina. Moj odgovor na drugo pitanje. Od čega je stvorena moja ruka kojom sam te ošamario?
Mladić: Stvorena je od mesa.
Učenjak: A tvoje lice, od čega je ono stvoreno?
Mladić: Od mesa.
Učenjak: Što osjećaš nakon što sam te ošmario?
Mladic: Bol.
Učenjak: Tako je! To je moj odgovor na treće pitanje. Iako su šejtan i džehennem stvoreni od vatre, ako Bog želi pakao će postati vrlo bolno mjesto za njega.