Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati!”
(Ibrahim, 7)

Hadis
”Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život.”

Mudrost
Ibnul Qajjim, r.a., kaže: ”Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar.”