Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!”
(Er-Rahman, 60)

Hadis
”Trudite se da na Bajram dijelite sadaku, činite dobročinstva, klanjate namaz, dijelite zekat i Allaha što više slavite i veličajte, jer to je dan kada vam Allah Uzvišeni prašta grijehe, kada uslišava vaše dove i kada vas posmatra pogledom milosti.”

Mudrost
Jedna grupa ashaba otišla je kod Ebu Bekra, r.a., koji je bio jako bolestan.
“Hoćeš li da pozovemo ljekara?”, upitali su.
“Ne, već me je obišao.”
“Pa šta ti je rekao?”
“Kazao je: ‘Ja činim ono što želim (aludirajući na Allaha, dž.š., Koji se ovako opisuje u Kur’anu u suri El-Burudž)’…”