"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…”
(Et-Tevbe, 103)

Hadis
Muhamed, a.s., je prilikom davanja uputa ashabu Muazu b. Džebelu, kada ga je slao za namjesnika u Jemen, između ostalog rekao:
”Obavijesti ih da je Allah propisao zekat na njihovu imovinu da bude uzet od njihovih bogatih i dat njihovim siromašnim.”

Mudrost
Ibn Omer, r.a., veli: “Došlo je vrijeme kada svako misli da je on preči da mu pripadnu dinari i dirhemi od svoga brata muslimana, a ja sam čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže: ‘Kada ljudi postanu krajnje škrti u pogledu dinara i dirhema, u kupoprodaji budu koristili ‘inu (vrstu kamate u kupoprodaji), kada im glavna preokupacija budu poljoprivredna dobra i kada ostave borbu na Allahovom putu, Allah će dati da budu poniženi i to poniženje neće ukloniti dok se ne vrate svojoj istinskoj vjeri.”